PROBOSZCZ

Ks. Prałat Edward Jurek – ustanowiony w 2000 roku

WIKARIUSZ

Ks. Ryszard Szczypel – ustanowiony 1 września 2020 roku