Sakramentu Chrztu udzielamy uroczyście na Mszy świętej w każdą pierwszą niedzielę o godzinie 1200

W inne dni, po zakończonej Mszy Świętej.

Rodzice chrzestni muszą być wierzącymi oraz praktykującymi katolikami. Wykluczone jest ich niemoralne życie, albo życie w konkubinacie lub związku niesakramentalnym. Rodzice chrzestni powinni również przystąpić do sakramentu pokuty oraz Komunii św. Rodzice chrzestni, którzy są spoza naszej parafii powinni przynieść zaświadczenie ze swojej parafii zamieszkanie o tym, że może być chrzestnym. Warto pamiętać, że o przynależności do parafii zależy miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.

Sam Chrzest zgłaszamy wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania [patrz –> zakładka Kancelaria Parafialna] przynosząc odpowiednie dokumenty tj: odpis aktu urodzenia z USC, oraz dane osobowe rodziców
i rodziców chrzestnych (zaświadczenie że mogą być chrzestnymi). 

Zapisywać dzieci do chrztu mają obowiązek oboje rodzice, albo jedno z rodziców (a nie np. babcia czy sąsiadka). 

Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii to można zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą ks. proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice. 

Pamiątką chrztu jest świeca i biała szata.  

Przy wyborze imienia kierujmy się imionami świętych oraz bło- gosławionych Kościoła.