Spotkania Liturgicznej Służby Ołtarza odbywają się w piątki. Rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 18:00, po Mszy spotkanie formacyjne.

Na czas sytuacji związanej z koronawirusem spotkania LSO zawieszone.

Określenie ministrant pochodzi od łac. „ministrare” – oznaczającego „służyć”. Ministrant to zazwyczaj młoda osoba świecka, która po stosownym ustanowieniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celebransowi.

Zadania ministrantów w czasie liturgii

Do głównych zadań ministrantów wobec celebransa (mają one charakter pomocniczy) należą:

  • pomoc w ubraniu celebransa w szaty liturgiczne,
  • nierzadko przygotowanie ksiąg i liturgii pod względem technicznym (obie powyższe funkcje spełnia zazwyczaj kościelny-zakrystian),
  • przynoszenie świec, wina, chleba, naczyń liturgicznych do ołtarza,
  • dodatkowe funkcje losowe (np. przyniesienie hostii, gdy brakuje jej w patenie),

Do zadań ministrantów wobec ludu wiernych (w czasie Mszy cum populo – z ludem):

  • bycie przykładem w postawach, gestach, słowach,
  • dawanie znaku dzwonkiem, celem przypomnienia zmiany postawy,

Spośród funkcji ministranckich można wyróżnić następujące:ministrant ołtarza:

przynoszący dary ofiarne (minister missae),

posługujący do ksiąg (Mszał itp.) (minister libri),

ministrant kadzidła (turyferariusz),

ministrant łódki (nawikulariusz),

ministrant krzyża (krucyferariusz),

ministrant światła (ceroferariusz),

lektor

kantor

psałterzysta

Opiekun: ks. Łukasz

Wydarzenia

28 grudnia 2019 r. – Poświąteczny wyjazd na łyżwy do Świdnicy

Styczeń 2020 – Aktywne uczestnictwo w Wizycie Duszpasterskiej

7 lutego 2020 r. – Wyjazd LSO na mecz Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk