W pierwszy piątek lub sobotę miesiąca kapłani z naszej parafii odwiedzają chorych z posługą sakramentalną. Osoby chore, cierpiące, w podeszłym wieku, które już samodzielnie nie mogą przychodzić na Msze św. do kościoła parafialnego mogą korzystać z tej posługi kapłanów. Z takiej możliwości można korzystać także „sezonowo” – w okresie choroby, rekonwalescencji albo zimą, kiedy z różnych powodów dotarcie do kościoła staje się niemożliwe.

Najbliższa wizyta księży u zgłoszonych chorych:

W związku z sytuacją w naszym kraju związanym z koronawirusem z sakramentami przychodzimy tylko w niebezpieczenstwie śmierci. W nagłych sytuacjach prosimy dzwonić 24 h/7 pod numer: 71/316-21-61

ks. Proboszcz – ?

ks. Ryszard – ?

Prosimy, aby zgłaszać chęć przyjęcia kapłana z posługą sakramentalną: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem rodziny, znajomych, sąsiadów i in. Zależy nam, aby każdy w miarę swoich możliwości mógl korzystać z Sakramentów świętych.

Jakie sakramenty są udzielanie?

Zazwyczaj Komunia Święta, ale ksiądz może także udzielić Sakramentu Pokuty i Pojednania, a także Namaszczenia Chorych.

Jak się przygotować?

  • biały obrus, krzyż, dwie świeczki – tak, aby kapłan przynoszący Najświętszy Sakrament mógł Go w godnym miejscu postawić
  • w przypadku przystępowania do spowiedzi – Rachunek Sumienia